خواب

چند شب پیش داشتم به این فکر میکردم

عجیب نیست که چطور شب ها همه میخوابن ؟

یعنی همه روی این سیاره

همه این آدما

آدمایی که ما هیچوقت نمیشناسیم

بعضیاشون فقیر ، بعضیام پولدار

بعضیا روی تخت میخوابن بعضیام روی زمین

ولی تو آخر روز

همه میخوابن

و بنظرم ، اگه خوب بهش فکر کنی ،میدونی چیزیو داری که همه دارن

چیزایی که آزارشون میده

چیزایی که باعث میشه حس بهتری داشته باشن

دور از همه اتفاقهای خوب و بدی که توی این چند وقته برام افتادن

حس میکنم واقعا خسته ام