ارزش دوستی

وقتی دوستت که ادعا میکنه رفیقه باهات،  یه چیزیو ازت پنهون میکنه و وقتی هم میپرسی بهت دروغ میگه…بعد چند ماه درمورد همون موضوعی که دروغ گفته باهاش حرف زده بودی که کمکش کنی بعد میفهمی اصن همچین چیزی نبوده و همش کشک….
وقتی اصول رفاقت نباشه دیگه چرا باید دوست شد با یکی اصن؟! فایدش چیه؟! همون تو قالب خانواده، همکار، فامیل باقی بمونیم بهتره….

نوشتن نظر