سیاستمدار

وقتی میگن سیاست همش هم این نیست که راجع به حکومت و جریانای سیاسی صحبت بشه .یه وقتایی منظور عملکرد موفقیت آمیز آدماس.آدمایی که همچین نرم نرم آهسته آهسته میان میشینن تو دل آدم و وقتی چشم باز میکنی می بینی حسابی تو دلت جای خودشونو باز کردن .ادمایی که یه وقتا جوابتو با سکوت میدن ، یه وقتایی با یه لبخند ، یه وقتایی هم ساعتها باهات حرف می زنن. اونا کارشونو خوب بلدن میدونن کجا وقتشه که کل احساسشونو بروز بدن کجا باید جلوی زبونشونو بگیرن ، کجا باید پاشن برن و دیگه اونجا نباشن .نه اینکه خودشون نباشن .نه اینکه چاپلوس باشن .نه اینکه هنرپیشه باشن فیلم بازی کنن .نه .اتفاقا بر عکس خود خودشونن .فقط چیزی که هست بلدن این خود خودشونو کجا بروز بدن.

چه میشه کرد ؟خب همه اینجوری نیستن .بعضی ها زیادی خودشونن.بعضی ها زیادی از خودشون فاصله دارن.بعضی ها هم که کلا نمی دونن چی باید باشن ، چی هستن ، چکار باید بکنن، چکار نباید بکنن، کجا باید حرف بزنن، کجا باید خفه خون بگیرن .اینا فقط میدونن که هستن.